Definicions Català

  • Organisme viu que creix agafat a la terra sense poder-se moure: aquestes plantes necessiten sol i molta aigua.
  • Organisme viu més petit que un arbre, que té tija en comptes de tronc: va trasplantar la planta del test.
  • Part de sota del peu que aguanta tot el pes del cos i que toca a terra: no pot posar a terra el peu perquè s'ha fet una ferida a la planta.
  • Part horitzontal que forma, juntament amb d'altres, un edifici: un habitatge de dues plantes és més incòmode que si és d'una planta, perquè s'han de pujar i baixar escales.
  • Instal·lació industrial on es transformen matèries o es fabriquen productes: han construït una planta d'energia elèctrica als afores de la ciutat.
  • Aspecte físic que té algú: aquest noi té bona planta.