Definicions Català

  • Organització de la manera de portar a terme un projecte: treballen en la planificació del projecte de final de carrera.