Definicions Català

  • Plat gran ovalat, generalment fondo, que s'utilitza per servir certs menjars a taula. sin:  plata