Definicions Català

  • Dibuix que representa a escala un terreny, una població, la planta d'un edifici, un objecte, etc: per moure'ns per París haurem de comprar un plànol de la ciutat; va estudiar el plànol de les peces abans de muntar la màquina. sin:  pla