Definicions Català

  • Que és més dolent o que és de qualitat inferior: aquesta roba és pitjor que la que has comprat. És el comparatiu d'inferioritat de dolent.
  • S'utilitza per indicar que una cosa està o es fa més malament que una altra amb la qual es compara, o que una cosa està més oposada que una altra al que és bo o convenient: el malalt es troba pitjor.