Definicions Català

  • matemàtiques Figura geomètrica de volum amb la base que no és rodona i amb les cares dels costats en forma de triangles que s'ajunten en un punt comú.
  • Construcció que té aquesta forma, especialment si la base és quadrada: les piràmides més conegudes són a Egipte; les piràmides d'Egipte són monuments funeraris.