Definicions Català

  • Instrument que serveix per pintar superfícies petites, format per un conjunt de fibres sintètiques o de pèls fixats en un mànec.
  • Manera de pintar que té algú: admiro el pinzell suau dels impressionistes.