Definicions Català

  • Representar alguna cosa en una superfície mitjançant colors i línies: pintar un retrat.
  • Cobrir una superfície amb color: s'ha passat tot el cap de setmana pintant la tanca del jardí.
  • Descriure amb paraules l'aspecte o el caràcter d'algú o alguna cosa: no crec que l'Anna sigui com tu la pintes.
  • Donar color, embellir la cara i i tapar-ne els defectes fent servir productes naturals o artificials: l'estilista li pintava els llavis vermells; la Maria es pinta abans de sortir al carrer. sin:  maquillar