Definicions Català

  • Objecte en forma de bola fet de cuir, goma, roba, plàstic o algun altre material, ple d'aire o massís, que es fa servir per jugar o per practicar alguns esports: una pilota de futbol; una pilota de tennis; una pilota de bàsquet.
  • Joc que es practica amb aquest objecte: està prohibit jugar a pilota al parc.
  • Objecte de forma rodona fet amb qualsevol cosa, generalment tova o flexible: va fer una pilota de paper i la va llençar a la paperera.