Definicions Català

  • Súplica o prec que es fa a algú perquè concedeixi o faci alguna cosa: va anar al despatx del president per fer-li una petició. sin:  demanda petició de mà Acte en què un home demana permís als pares d'una dona per casar-s'hi.
  • Paraules o escrit on es demana una o diverses coses: milers de persones van signar aquella petició. sin:  sol·licitud