Definicions Català

  • Penediment per haver fet o haver deixat de fer alguna cosa: tinc un gran pesar pel que et vaig dir ahir.
  • Mesurar un pes determinat: aquesta bossa pesa tres quilos.
  • Determinar el pes o la massa d'algú o d'alguna cosa mitjançant un instrument: el carnisser pesa la carn amb la balança.
  • Examinar atentament els avantatges i inconvenients d'alguna cosa: peseu bé les vostres paraules abans de dir-les. sin:  calibrar
  • Tenir pes, especialment tenir molt de pes: no has de carregar coses que pesen.
  • Tenir prou importància algú o alguna cosa: hi ha una sèrie de raons que pesen sobre aquest afer.
  • Produir penediment, pena o dolor algun esdeveniment: li pesava no haver pogut parlar amb ella abans de marxar. sin:  recar