Definicions Català

  • Que pesa molt. sin:  feixuc
  • Que costa molt de fer o que requereix molta atenció: és massa gran per fer feines tan pesades. sin:  dur,  feixuc
  • Que és molt lent en els seus moviments: al cap d'una estona de caminar, les seves passes es van fer pesades.
  • Que és molest, que no desperta cap interès o que és difícil de suportar: li van gastar una broma pesada. sin:  avorrit
  • [persona] Que es fa difícil de suportar per excés d'amabilitat, per massa sociable: em sap greu dir-li res, però és tan pesat que poso el contestador automàtic perquè no em truqui; mira que n'ets, de pesat! sin:  apegalós,  arracada