Definicions Català

  • Ser alguna cosa propietat d'algú: aquesta casa em pertany.
  • Ser alguna cosa obligació d'algú o d'algun càrrec: el manteniment dels parcs naturals pertany a la Conselleria de Medi Ambient.
  • Formar part d'un conjunt o grup: no pertany a cap partit polític.