Definicions Català

  • Persona que té com a professió pentinar, tallar els cabells i tenir-ne cura. sin:  barber