Definicions Català

  • Canvi o substitució d'una cosa per una altra: els dos propietaris han fet una permuta de cases. sin:  barata,  bescanvi
  • Canvi del lloc de treball entre dues persones que ocupen un càrrec públic: ha sol·licitat una permuta amb un funcionari destinat a Girona.