Definicions Català

  • Autoritzar o aprovar que es faci una cosa determinada: els pares han permès que els fills vagin d'excursió. sin:  accedir,  consentir