Definicions Català

  • Dany moral o material causat per una cosa en el valor d'alguna altra o en la salut i el benestar de les persones: les tempestes van causar greus perjudicis als camps. sin:  detriment,  mal