Definicions Català

  • Situació en què és possible que passi alguna cosa dolenta: caminar de nit pel bosc, si no es coneix molt bé, és un perill.
  • Senyal que fa pensar que una persona o cosa pot provocar un mal: aquest pont tan vell és un perill. sin:  amenaça