Definicions Català

  • Que té perill o pot causar un mal.
  • [persona] Que pot causar mal o cometre actes delictius i que habitualment ho fa: es busca un assassí molt perillós.