Definicions Català

  • Que té totes les qualitats desitjables o que no té defectes. sin:  immillorable,  insuperable,  perfet
  • Que és molt adequat per fer una cosa. sin:  ideal