Definicions Català

  • Acabar una cosa donant-hi el grau de perfecció més elevat: va perfeccionar el quadre aplicant-hi una capa de vernís.
  • Millorar una cosa que està molt bé o fer-la més perfecta: durant les vacances molts estudiants van a Anglaterra a perfeccionar el seu anglès; s'ha perfeccionat en alemany.