Definicions Català

  • Característica de tot allò que no té defectes.
  • Cosa ben feta o de gran bellesa.