Definicions Català

  • Fet d'oblidar, una persona, la falta que ha comès algú contra ella o contra altres persones o fet de no tenir en compte un deute o una obligació que una altra persona té amb ella: ens va demanar perdó per haver-nos insultat.
  • Acció i resultat d'alliberar una persona d'un deute, un càstig o una obligació: el jutge està considerant atorgar el perdó al pres.