Definicions Català

  • Capacitat per fer bé, amb facilitat i rapidesa, alguna cosa que resulta difícil per als altres. sin:  destresa