Definicions Català

  • Capacitat que tenen les persones de formar idees i representacions de la realitat en la ment i de relacionar-les: el pensament és una qualitat humana. sin:  pensa
  • Lloc imaginari on es guarden les idees formades per la ment: no puc apartar aquest problema del meu pensament.
  • Idea o representació mental d'una persona, d'una cosa o d'una situació: es va passar la tarda immers en els seus pensaments. Normalment es fa servir en plural.
  • Desig, intenció o propòsit que té una persona de fer una cosa: es va acostar a la casa amb el pensament d'endur-se'n tot el que pogués.
  • Conjunt d'idees pròpies d'una persona o d'un grup de persones: el llibre recull el pensament de Ramon Llull.
  • Planta petita de jardí que fa unes flors de quatre pètals de diversos colors: tenia el balcó ple de pensaments florits.
  • Flor que fa aquesta planta.