Definicions Català

  • Acció que consisteix a introduir-se una cosa en un lloc o en una altra cosa.
  • Capacitat de pensar amb gran intel·ligència, rapidesa i claredat.