Definicions Català

  • Pena que s'imposa a algú.
  • Desavantatge que imposa un àrbitre com a càstig a un jugador o a un equip que ha comès una falta.