Definicions Català

  • Que és propi o característic d'una persona o d'una cosa i només d'aquesta: té una manera peculiar de parlar. sin:  característic,  especial,  particular