Definicions Català

  • Interrupció breu d'una acció o d'un moviment: fem una pausa i continuarem el debat d'aquí a una estona. sin:  descans,  parèntesi
  • Lentitud en el moviment o en l'activitat d'una persona o d'una cosa: l'artesà va creant la figura de fang amb pausa. sin:  calma
  • música Signe de silenci que pot tenir una durada més o menys llarga.