Definicions Català

 • Caminar o moure's anant d'un lloc a un altre: van passar per davant de casa però no van trucar.
 • Brengen iets of rijden van de ene plaats naar de andere: passeert de weg door het dorp.
  Portar una cosa o conduir-la d'un lloc a un altre: el camí passa pel poble.
 • Venir una idea o un pensament a la imaginació: ningú no sap què li passa pel cap.
 • Esdevenir-se: això va passar quan el meu avi era jove. sin:  ocórrer
 • Ser tingut o considerat per la gent com el que s'expressa: passa per bo, però és un hipòcrita.
 • Ocórrer o produir-se un fet: què va passar entre vosaltres? sin:  esdevenir,  ocórrer,  succeir
 • Córrer el temps: la tarda ha passat lentament. sin:  transcórrer
 • Acabar o cessar una cosa: ja ha passat el perill.
 • Conformar-se, no necessitar o poder viure sense una cosa o amb aquesta cosa: no pot passar sense fumar.
 • Transportar-se, una persona, a un lloc diferent d'on està: passem a la sala?
 • Entrar en un lloc: com que va trobar la porta oberta, va passar sense trucar.
 • Canviar d'estat o de condició una persona o una cosa: l'aigua passa de líquid a sòlid a partir dels zero graus; ha passat d'enfadat a content quan ha vist el pastís.
 • Anar més enllà: sembla joveneta, però segur que passa dels trenta.
 • Estar una cosa en condicions de ser admesa o usada: aquest vestit pot passar, encara.
 • No intervenir en una jugada d'un joc de cartes quan arriba el torn: un dels jugadors va apostar el doble de diners i l'altre va passar.
 • Portar o conduir d'un lloc a un altre una persona o una cosa: el barquer ens passarà amb la barca.
 • Travessar o creuar un espai per sobre, per dins o pel costat: vam passar el riu gràcies a unes barques.
 • Anar més enllà del límit: hem passat el terme. sin:  ultrapassar
 • Superar o portar avantatge en una activitat, qualitat o característica determinada: en alçada passa tots els de la seva classe.
 • Introduir o treure mercaderies de manera il·legal: el detingut passava droga i articles de contraban. sin:  traficar
 • Patir una situació desfavorable o una malaltia: al Tercer Món passen fam; acabo de passar la grip.
 • Tolerar o consentir una cosa, acció o actitud: els seus pares li van passar molts capricis.
 • Introduir una cosa pel forat d'una altra: passa el fil pel forat de l'agulla, que jo no puc.
 • Filtrar un líquid separant les partícules sòlides que conté: després de triturar el tomàquet, el va passar pel colador. sin:  colar
 • Aprovar un examen o superar qualsevol tipus de prova.