Definicions Català

  • Document personal que acredita la identitat i la nacionalitat d'una persona i que és necessari per viatjar a determinats països.