Definicions Català

  • Pas, especialment dels que es compten en una marxa o en una caminada.
  • Mida que correspon a la llargada d'un pas de persona, igual a tres peus o a quatre pams i de menys d'un metre: el terreny feia 150 passes de llarg i 110 d'ample. sin:  pas
  • Malaltia que agafa bona part d'una població durant un període de temps: aquest hivern hi ha una passa de grip i acabarem agafant-la tots. sin:  epidèmia