Definicions Català

 • Procés pel qual el fetus surt del ventre de la dona o de la femella d'una espècie vivípara al final de la gestació: el part ha anat molt bé,és una nena.
 • Producció o creació d'obres, fruit de l'enginy d'una persona.
 • Quantitat d'un tot: l'avi va donar part de la seva fortuna a una biblioteca.
 • Unitat o quantitat determinada que es pren d'un tot dividit: va fer tres parts del pastís.
 • Quantitat que correspon rebre o donar a cadascú en una distribució: tots van contribuir al regal a parts iguals.
 • Persona, grup, secta o exèrcit que s'oposa a un altre o lluita amb un altre: les parts enfrontades en el conflicte volen arribar a un acord.
 • Persona que, juntament amb d'altres, participa o té interès en un assumpte o negoci i té interessos diferents de les altres: la part venedora i la part compradora van firmar el contracte davant d'un notari.
 • Divisió d'una obra científica o literària: aquesta novel·la consta de dues parts.
 • Aspecte d'una cosa o punt de vista amb què es mira: per una part, aquest viatge és el més car però, per l'altra, dura més dies. sin:  banda,  costat
 • Lloc o punt qualsevol: arribaven de totes parts.
 • parts Òrgans sexuals externs.