کی تعریف کیٹلن

  • Organització o grup de persones que comparteixen i defensen les mateixes idees polítiques o socials i que prenen part en la política d'un país.
  • Competició esportiva en què s'enfronten dos equips o dos jugadors: avui retransmetran un partit molt interessant per la televisió. sin:  matx