Definicions Català

  • Dividir o separar en parts un tot: va partir el pastís en cinc parts.
  • Fer diverses parts d'una cosa i repartir-les entre diverses persones: ens partirem aquests diners entre els amics.
  • Trencar pel mig una cosa: partirem la fusta; es va partir la closca.
  • Posar-se en marxa cap a un lloc llunyà: partiran demà, se'n van a Moscou.
  • Començar o tenir origen una cosa en un punt o en un moment determinat: la teva explicació parteix d'un supòsit fals.