Definicions Català

  • Que segueix o defensa una idea, una tendència, un moviment o una persona: hi ha molts partidaris de la conservació del medi ambient. sin:  adepte