Definicions Català

  • Intervenir o prendre part en una activitat, una competició, un sorteig o un repartiment: vol participar en un concurs de la televisió. Es construeix amb la preposició en.
  • Tenir les mateixes opinions, qualitats, característiques o els mateixos avantatges que una altra persona o cosa: el presentador va dir que no participava de les idees del seu convidat.
  • Fer saber alguna cosa d'una manera formal. sin:  anunciar,  notificar