Definicions Català

  • Construcció vertical de pedra, maó o altres materials que tanca un espai o separa un lloc d'un altre. sin:  mur