Definicions Català

  • Relació que s'estableix entre les persones d'una mateixa família.
  • Relació que s'estableix entre les coses que tenen característiques comunes: el crític va establir un parentiu entre la pel·lícula i un quadre renaixentista. sin:  parentesc