Definicions Català

  • Instrument o aparell que es fa servir per caçar o atrapar animals: molts paranys provoquen un gran patiment a l'animal que hi cau. sin:  trampa
  • Pla o acció que es fa per enganyar algú: els delinqüents van parar un parany a la policia.