Definicions Català

  • Part d'un text que es troba entre dos punts i a part o entre el principi i un punt i a part: hem analitzat el segon paràgraf d'aquest capítol. sin:  apartat