Definicions Català

  • Làmina prima feta amb una pasta de fibres vegetals que es fa servir per a moltes coses, com ara escriure, dibuixar, imprimir publicacions, embolicar coses, etc: he de comprar paper per embolicar el regal.
  • Tros d'aquesta làmina: em dónes un paper per apuntar la teva adreça? paper assecant Paper amb textura esponjosa per assecar la tinta d'un escrit. paper carbó Paper que és negre per una de les cares i es fa servir per fer còpies d'un escrit. paper cuixé Paper satinat que s'usa per fer còpies fotogràfiques i per fer revistes il·lustrades. paper d'alumini o paper de plata Paper que està fet d'alumini i s'acostuma a usar per embolicar i conservar aliments: el rotlle de paper de plata és a la cuina. paper de ceba Paper transparent i fi que serveix principalment per calcar i copiar. paper de fumar Paper molt fi i generalment blanc que s'usa per embolicar el tabac i fer cigarretes. paper de seda Paper molt fi que pot ser de colors diversos i que s'usa principalment per embolicar i adornar. paper de vidre Paper fort i resistent que té granets petits i durs en una de les cares i que s'usa per polir superfícies de fusta, metall, etc. paper d'embalatge Paper resistent, normalment de color marró, que s'usa per embolicar coses dures i fer paquets grans. paper d'estrassa Paper fort i aspre que s'usa per embolicar coses poc delicades. paper higiènic o paper de vàter Paper suau i fi que es ven en rotlles i és per a usos sanitaris. paper pintat Paper que té dibuixos o adornaments, que es presenta en rotlles de deu metres aproximadament i es fa servir per recobrir les parets d'una habitació. paper vegetal Paper transparent i dur que acostumen a usar els dibuixants i els delineants: he copiat el mapa amb paper vegetal.
  • Document o certificat, generalment de tipus legal: no he pogut signar el contracte perquè encara em falta un paper paper moneda Bitllet de banc.
  • Document escrit que identifica una persona: la policia els va demanar els papers.
  • Part d'una obra de teatre o d'una pel·lícula que ha de representar un actor o una actriu: han donat el paper principal a un actor desconegut.
  • Personatge representat per un actor o una actriu: l'Anna representa el paper de Julieta.
  • Funció que exerceix una persona o una cosa en un lloc o en una situació: el paper d'entrenador és essencial en un equip de futbol.