Definicions Català

  • Cavitat del cos de l'ésser humà i dels animals vertebrats on hi ha els òrgans principals de l'aparell digestiu, del genital i de l'urinari: el nen plorava perquè tenia mal de panxa. sin:  abdomen,  buc,  ventre
  • Part del cos que correspon a aquesta cavitat, compresa entre el pit i les extremitats de baix. sin:  abdomen,  buc,  ventre