Definicions Català

  • Part de dins de la mà que va des del canyell fins als dits: es va apuntar el número de telèfon al palmell de la mà. sin:  palma