Definicions Català

  • Pala petita: les nenes feien castells de sorra amb les paletes.
  • Eina formada per una planxa metàl·lica amb un mànec que els paletes fan servir per estendre el ciment.
  • Peça plana i ampla que està unida a un eix: les paletes d'un ventilador. sin:  pala
  • Taula petita que els pintors usen per barrejar i composar els colors per pintar, i que té un forat en un dels extrems per ficar-hi el dit gros i subjectar-la.
  • Persona que es dedica a la construcció d'edificis: els paletes fan parets, enrajolen terres, etc.