Definicions Català

  • Document amb què algú es compromet a pagar una quantitat de diners en un temps determinat: sort que em va firmar un pagaré, perquè ara diu que ja m'ho ha pagat tot i no em vol donar els diners.