Definicions Català

  • Que és de totes les persones que formen la societat: els autobusos i el metro són transports públics.
  • Que és manifest i sabut per tothom: la seva separació ja és pública.
  • Que pertany a l'estat o a la seva administració: treballa en una empresa pública.
  • Conjunt de persones que formen una col·lectivitat indefinida: una oficina d'atenció al públic.
  • Conjunt de persones que es reuneixen en un lloc per assistir a un espectacle o a un acte: el públic aplaudia la cantant. sin:  assistència,  auditori