Definicions Català

  • Lloc o país on ha nascut o està nacionalitzada una persona. sin:  país,  terra
  • Lloc on una persona se sent vinculada per raons legals, històriques o sentimentals. sin:  nació,  país
  • De la pàtria o que hi té relació: els manifestants demostraren el seu amor patri.
  • Del pare o que hi té relació. pàtria potestat dret Poder jurídic, potestat que tenen els pares sobre els seus fills.