Definicions Català

  • Transformar un cos mitjançant l'acció de l'oxigen: l'aire ha oxidat el formatge; alguns aliments s'oxiden per contacte amb l'aire.
  • Formació d'una capa vermellenca a la superfície del ferro i altres metalls a causa de la humitat o de l'aigua: la humitat ha oxidat els radis de la bicicleta. sin:  rovellar
  • química Disminuir el nombre d'electrons d'un element químic.