Definicions Català

  • Transformació d'un cos mitjançant l'acció de l'oxigen.
  • Formació d'una capa vermellenca a la superfície del ferro o d'altres metalls a causa de la humitat o l'aigua: la reixa s'havia fet malbé per l'oxidació.
  • química Disminució del nombre d'electrons d'un element químic.